Novi projekti

 
 
U Centru Žitnjak tvrtka Trius d.o.o. započela je izgradnju novog objekata "A1" ukupne BRP cca 16.600 m2. Završetak objekta je planiran za kraj 2017. godine. U sklopu objekata će se nalaziti visokokvalitetni uredski i izložbeni prostori sa pratećim lokalima i osiguranim garažnim prostorom. Budući objekt će biti smješten paralelno uz novouređenu i proširenu Radničku cestu na  jugo-istočnom ulazu u Grad Zagreb.
   
    

© 2013 TRIUS d.o.o. Sva prava pridržana.