O nama

 
Naše tvrtke TRIUS d.o.o. i TRIUS NEKRETNINE d.o.o. primarno se bave iznajmljivanjem vlastitog poslovnog prostora (ureda, otvorenih i zatvorenih skladišnih prostora, lokala, garaža, dvorana i sl.). Naši poslovni prostori se nalaze na četiri lokacije u gradu Zagrebu i to: ALMERIA CENTAR, CENTAR JANKOMIR, CENTAR ŽITNJAK i najuži gradski centar.

Društvo TRIUS d.o.o. osnovano je 1990. godine pod nazivom TRIUS TRGOVINA d.o.o. Od 1995. godine postupno mijenja osnovnu djelatnost, trgovinu, u poslovanje nekretninama. Dva poslovna datuma obilježavaju današnji TRIUS d.o.o.
Kupnja društva DERMA KOTEKS d.o.o. u stečaju 1995. godine i pripajanje društva NETINVEST d.o.o. 2002. godine. To je uvjetovalo promjenu osnovne djelatnosti društva, vrlo brzi investicijski ciklus izgradnje poslovnog prostora i povećanje dugotrajne imovine, naročito nekretnina. Zbog potrebe izgradnje poslovnog kompleksa ALMERIA CENTAR - društvo TRIUS d.o.o. 2004. godine osniva tvrtku kćer TRIUS NEKRETNINE d.o.o. sa svrhom izgradnje i realizacije projekta površine 66.000 m2 BRP-a.
© 2013 TRIUS d.o.o. Sva prava pridržana.