Centar Žitnjak

Radnička cesta 177
10000 Zagreb, Hrvatska
T.: +385 (0)1 2409 536
F.: +385 (0)1 2409 536
e-mail: trius@trius.hr
Centar ŽITNJAK raspolaže sa cca 750 m2 klimatiziranog uredskog prostora.

  • uredi se mogu pregraditi sukladno potrebama i željama klijenata
  • pregradni zidovi omogućuju raspored od pojedinačnih ureda, grupnih ili kombiniranih ureda do otvorenih ureda
  • 24h nadzor objekta
  • optimalan broj dizala u svakom dijelu zgrade
  • vatrodojavni sustav
  • panoramski prozori imaju dva sloja izolirajućeg stakla i mogu se otvoriti
  • optimalno iskorištenim prirodno osvjetljenjenje

TRIUS d.o.o. i TRIUS Nekretnine d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Hrvatska
T.: + 385 1 4817 622, F.: + 385 1 4812 962, e-mail: trius@trius.hr, Radno vrijeme je radnim danom od 07:00 - 15:00 sati.
© 2013 TRIUS d.o.o. Sva prava pridržana.