Centar Zagreba

TRIUS d.o.o. - SJEDIŠTE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 284
T.: + 385 (0)1 4817 622
F.: + 385 (0)1 4812 962
e-mail: trius@trius.hr
 Trenutno su svi poslovni prostori iznajmljeni. 
TRIUS d.o.o. i TRIUS Nekretnine d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Hrvatska
T.: + 385 1 4817 622, F.: + 385 1 4812 962, e-mail: trius@trius.hr, Radno vrijeme je radnim danom od 07:00 - 15:00 sati.
© 2013 TRIUS d.o.o. Sva prava pridržana.